Intencje mszalne od 5 do 12 września 2021 roku

Intencje mszalne od 05 do 12 września 2021 roku

Niedziela
5 września
DOŻYNKI

07.00 – + Helenę i Zygmunta Gizińskich.
09.00 – + Anatola w 4 r. śm., zm. z rodz. Halamus, Gutowskich i Morawskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 – + Jana w 9 r. śm. i Feliksę w 6 r. śm. Kozakiewiczów.
12.15 – dziękczynna za zebrane plony; o dar Bożego błogosławieństwa dla Pawła i Małgorzaty w 40 r. ślubu. 17.30 – Różaniec rodziców za dzieci.
18.00 – + Józefa i Annę Majewskich.

Kaplica

11.15 – + Aleksandrę, Zygmunta, Witolda i Roberta Piórkowskich oraz Janinę, Henryka i Włodzimierza Kurach.

Poniedziałek
6 września

07.00 – + Hannę i Mirosława Błęckich.
07.30 – + Jana Stelmasiaka.
07.30 – + Marka Lipińskiego.
17.30 – + Janinę Ścibor (int. sąsiadów).
17.30 – + Urszulę Grażynę Florczak.
18.00 – + Andrzeja Jarosika.
18.00 – + Mariana w 1 r. śm. i Urszulę Szurek.

Wtorek
7 września

07.00 – + Jerzego Rybińskiego.
07.00 – + Genowefę Adamkowską w 100 r. urodzin (int. sąsiadów).
07.30 – + Adriana Wasielewskiego.
07.30 – + Sławomira Kiwałę (int. rodz. Staszewskich).
17.30 – + Zygmunta Borsów.
17.30 – + Teresę Okraska w 11 r. śm.
18.00 – + Halinę Henzel.
18.00 – + Mirosława Petelewicza w 3 r. śm.

Środa
8 września
Święto
Narodzenia
Najśw.
Maryi
Panny.

07.00 – + Stefanię, Franciszka, Agnieszkę, Stanisława i Jana Ambroziaków, zm. z rodz. Ambroziaków i Jagiełłów.
07.30 – + Mariannę i Czesława Ciołkowskich.
09.00 – + Helenę, Jana i Włodzimierza Szymańskich.
17.30 – + Agnieszkę Strzelecką w 2 r. śm. i Kazimierza Kunikowskiego w 3 r. śm.
17.30 – + Andrzeja i Ryszarda Stańczyków.
18.00 Nowenna nieustanna; dziękczynno-błagalna w 30 r. ślubu Waldemara i Doroty Różyckich oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Czwartek
9 września

07.00 – + Wojciecha Jana Bogulskiego (int. sąsiadów).
07.30 – + Bogdana Pietrzaka.
07.30 – + Irenę Lewandowską.
17.30 – + Wacławę Chruścik.
17.30 – + Jana, Janinę i Jana Kuciapskich, Stanisława Pietrzaka, Jerzego Przybysza i Zofię Ziętkiewicz.
18.00 – + Stefana i Irenę Klimczaków.

Piątek
10 września

07.00 – + Annę Stuldych.
07.30 – + Stanisławę Zawierucha.
07.30 – + Marię Nowicką (int. rodzin Wawrzyńczaków, Choroszuchów i Zadurów).
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 – + Danielę Kacprzak.
17.30 – + Kazimierę Gulazdowską.
18.00 – + Kazimierza i Stanisławę Walczak.

Sobota
11 września

07.00 – + Alfredę Głodowską.
07.30 – + Józefa, Mariannę, Eugeniusza i Henryka Piaskowskich.
07.30 – + Mariusza Piaskowskiego (int. brata Marcina z rodziną).
15.00 – ślub: Damian Szałamacha i Paulina Żurawik.
16.00 – ślub: Bartosz Pawlak i Patrycja Piotrowska.
17.30 – + Mariannę Majchrzak.
18.00 – + Janinę, Franciszka, Stanisławę i Stanisława Russków oraz Józefę i Bronisława Grochowskich.

Niedziela
12 września
BEATYFIKACJA

07.00 – + Włodzisława Wojnowskiego w 2 r. śm.
09.00 – + Kazimierę w 5 r. śm. i Jana w 25 r. śm. Banasiaków.
10.30 – + Adama, Mariannę i Feliksa Oleczków.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Grzegorza i Agnieszki Kobiereckich w 30 r. ślubu.
17.15 – Nabożeństwo wypominkowe.
18.00 – + Danutę Pietrzak w 2 r. śm.

Kaplica

11.15 – + Pawła Ciechomskiego w 6 r. śm.