Intencje mszalne od 3 do 10 października 2021 roku

Intencje mszalne od 3 do 10 października 2021 roku

Niedziela
3 października

07.00 – + Andrzeja i Mariannę Brzozowskich, Jana Kołodziejczyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
09.00 – + Krzysztofa Kaczorowskiego, Czesława i Genowefę Kaźmierczak, oraz dziadków Florczaków.
10.30 – + Mirosława Czajkę w 14 r. śm.
12.00 – Uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii św.
17.15 Różaniec rodziców za dzieci.
18.00 – Henryka, Józefa i Helenę Jakubowskich, Teodozję i Stanisława Białkowskich, brata Leszka i zm. z rodz. Jankowskich.

Kaplica

11.15 – + Mariannę i Polikarpa Studzińskich.

Poniedziałek
4 października
Wspomnienie
św. Franciszka
z Asyżu

07.00 – + Bogdana Pietrzaka.
07.30 – + Andrzeja Zgierskiego.
07.30 – + Mariannę Majchrzak.
16.30 – + Wojciecha Jana Bogulskiego.
16.30 – + Grzegorza Matusiaka.
17.15 – Różaniec
18.00 – + Ks. Franciszka Śliwonika (int. katechetów).
18.00 – + Jana Woźniaka.

Wtorek
5 października
Wspomnienie
św. Faustyny

07.00 – + Aleksandrę Wiktorczyk.
07.30 – + Helenę Berlikowską – Zimną.
07.30 – + Leszka Kwiatkowskiego.
16.30 – + Andrzeja Pietrzaka.
16.30 – + Witolda Matysiaka.
17.15Różaniec
18.00 – + Andrzeja Jarosika w 1 r. śm.

Środa
6 października

07.00 – + Andrzeja i Jerzego Lewandowskich w 20 r. śm. oraz Wandę Lewandowską.
07.30 – + Danutę Kacprzak.
07.30 – + Pawła Tadeusiaka.
16.30 – + Stanisławę Zawierucha.
16.30 – + Janinę i Stefana Ciesielskich, Halinę, Piotra i Roberta Pawłowskich.
17.15Różaniec
18.00 Nowenna nieustanna; + Zdzisława Fałowskiego.

Czwartek
7 października
Wspomnienie
Najśw. Maryi
Panny Różańcowej

07.00 – + Irenę Lewandowską.
07.30 – + Ryszarda Goździalskiego.
07.30 – + Bożenę Jankowską.
16.30 – + Magdalenę Jankowską.
16.30 – + Genowefę, Władysława, Tadeusza i Krzysztofa Szewczyków.
17.15Różaniec
18.00 – + Feliksę, Janinę i Wandę Jaskuła z rodzicami, Władysława Jarosa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – + Jarosława, Annę i Jerzego Rożniatowskich.

Piątek
8 października

07.00 – + Stanisława Marciniaka.
07.30 – + Marię Nowicką.
07.30 – + Bogumiła Matysiaka.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
16.30 – + Adriana Wasielewskiego.
16.30 – + Urszulę Grażynę Florczak.
17.15 Różaniec.
18.00 – + Jana Stańczaka, zm. z rodz. Stańczaków i Wojciechowskich.

Sobota
9 października

07.00 – + Marka Kajaka (int. sąsiadów).
07.30 – + Feliksa i Mariannę Woźniaków oraz Franciszkę i Piotra Politowiczów.
07.30 – + Stanisława Gajewskiego.
16.30 – + Genowefę Dobińską.
16.30 – + Adriana Wasielewskiego (int. wolontariuszy i przyjaciół z Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie.
17.15 Różaniec.
18.00 – + Mirosława Gajdę.

Niedziela
10 października

07.00 – + Tadeusza Fola, Krzysztofa Marciniaka, Eufemię i Jana Kacprzaków oraz rodziców Folów.
09.00 – + Czesława i Annę Kubiak.
10.30 – + Mariannę, Stanisława i Mariana Jaraźnych oraz zm. z rodz. Razom.
12.00 – za parafian;
17.15Różaniec.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz: Stanisława Łojka w 3 r. śm., Danielę Kacprzak, Teresę Kołodziejską, Henryka i Irenę Kwiatkowskich oraz Józefa i Józefę Ambroży.

Kaplica

11.15 – + Mieczysława Linarda, rodziców Linardów i Ledzionów, Stanisława Ledziona, zm. z rodz. Linardów oraz Jana Miszczaka.