Intencje mszalne od 6 do 13 marca 2022r.

Intencje mszalne od 6 do 13 marca 2022r.

Niedziela
6 marca

07.00 – + Kazimierza, Mariannę w 11 r. śm., Emilię, Władysława, Franciszka i Bożenę Studzińskich.
09.00 – + Kazimierza Jeznacha oraz Piotra i Józefa Szymańskich.
10.30 – + Krystynę i Kazimierza Łandów, oraz Ryszarda, Irenę i Czesława Wojciechowskich.
12.00 – za parafian;
17.15 Gorzkie Żale.
18.00 – + Jana w 10 r. śm., Piotra i Mariannę Kozmana oraz Ignacego i Natalię Ledzionów.

Kaplica

11.15 – + Kazimierza Klimczaka oraz Kazimierza i Lucynę Zarychta z rodzicami.

Poniedziałek
7 marca

07.00 – + Zofię Szymańską.
07.30 – + Józefa Milczarskiego (int. rodz. Rzeźnickich).
07.30 – + Jacka Kleczkowskiego (int. pracowników DPS Wojszyce).
17.30 – + Edwarda Kamińskiego.
17.30 – + Teresę Widyńską.
18.00 – + Stanisława Ciesielskiego.

Wtorek
8 marca

07.00 – + Andrzeja Stachurę.
07.00 – + Bolesława Sękowskiego.
07.30 – + Anielę Klarzyńską i Halinę Janecką.
07.30 – + Andrzeja Kowalskiego.
17.30 – + Katarzynę Stobnicką.
17.30 – + Kazimierę w 1 r. śm. i Edmunda Gulazdowskich.
18.00 – + Andrzeja Nowickiego w 4 r. śm.

Środa
9 marca

07.00 – + Kazimierza i Teresę Jaworskich.
07.30 – + Janinę Włudarską.
07.30 – + Helenę Ludwiczak.
17.30 – + Krystynę Kwaśniewską.
17.30 – + Mariannę i Stanisława Kiełbasów, Bernarda Syskę, Genowefę Paczkowską, dziadków Lisów i Kiełbasów.
18.00Nowenna nieustanna.

Czwartek
10 marca

07.00 – + Dariusza Bzdaka.
07.30 – + Wiesława Kowalskiego.
07.30 – + Tadeusza Szczerbiaka.
17.30 – + Jerzego Śliwińskiego.
17.30 – + Stanisławę Smolińską w 6 r. śm.
18.00 – + Katarzynę Józwiak w 5 r. śm.
18.00 – + Marylę Woźniak.

Piątek
11 marca

07.00 – + Henrykę Kunikowską.
07.30 – + Mariannę Dąbrowską.
07.30 – + Marcina Kacprzaka.
15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego.
16.30 – Droga Krzyżowa.
17.30 – + Teodora Gajewskiego.
17.30 – + Kazimierę Włodarczyk.
18.00 – + Genowefę Adamkowską.

Sobota
12 marca

07.00 – + Sabinę i Andrzeja Pawłowskich.
07.30 – + Teresę Wierzbicką.
07.30 – + Halinę Żakieta.|
17.30 – + Bernarda Janowskiego.
17.30 – + Pawła Kowalskiego w 5 r. śm.
18.00 – + Józefa, Józefę, Franciszka, Zofię, Wandę, i Andrzeja Stańczyków oraz Ignacego Makowskiego.

Niedziela
13 marca

07.00 – + Stanisława w 15 r. śm., Elżbietę, Jadwigę i Tadeusza Dzwonkowskich oraz zm. z rodziny.
09.00 – + Eugeniusza Wojciechowskiego zm. z rodz. Wojciechowskich i Stańczaków.
10.30 – + Zbigniewa Jarotę.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Stanisława Kacprzaka w 20 r. ur. 17.15 Gorzkie Żale.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz Janinę i Franciszka Russków, Franciszka, Stanisława i Stanisławę Russków; Józefę i Bronisława Grochowskich.

Kaplica

11.15 – + Janinę, Franciszka, Stanisławę, Stanisława, Józefę i Bronisława Grochowskich.