Intencje mszalne od 17 do 24 kwietnia 2022r.

Intencje mszalne od 17 do 24 kwietnia 2022r.

Niedziela
17 kwietnia
Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego

06.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Wspólnoty parafialnej.
09.00 – + Jana i Mariannę Wojciechowskich, Józefę Sobańską i Halinę Sitkiewicz.
10.30 – + Pawła w 7 r. śm. i Barbarę Ciechomskich.
12.00 – w int. Dzieci ochrzczonych.
18.00 – + Zofię w 11 r. śm. i Władysława Morga oraz Grażynę Misztal.

Kaplica

11.15 – + Jana Grażkę, dziadków Grażków i Studzińskich oraz Marcina i Eugeniusza Moździerzewskich

Poniedziałek
wielkanocny
18 kwietnia

07.00 – + Jana i Kazimierę Józwików.
09.00 – + Barbarę w 16 r. śm. i Zdzisława Szafranów.
10.30 – + Ks. Henryka Ciołkowskiego, Stanisławę, Mariannę i Antoniego Ciołkowskich oraz Marię i Jana Jedlińskich.
12.00 – dziękczynno – błagalna w 45 r. ślubu Piotra i Bogusławy Laska.
18.00 – + Monikę Bigos (int. brata z żoną).

Kaplica

11.15 – + Mariannę i Edwarda Nowickich oraz Annę Fabijańską.

Wtorek
wielkanocny
19 kwietnia

07.00 – + Zdzisławę Wasilewską.
07.30 – + Marcina Kacprzaka.
07.30 – + Wiesławę Lipigórską.
17.30 – + Jerzego i Bożenę Igielskich.
17.30 – + Czesława, Helenę, Antoniego, Arkadiusza i Władysława Józefczyków.
18.00 – + Barbarę Czajka i Roberta Tybińkowskiego.
18.00 – + Bogusławę i Józefa Klęczkowskich.

Środa
wielkanocna
20 kwietnia

07.00 – + Stefanię Hiszpańską.
07.30 – + Jerzego Pawlika.
07.30 – + Annę Pietrzak (int. koleżanek i kolegów z Niemiec).
17.30 – + Monikę Kowalską w 2 r. śm.
17.30 – + Jana Stelmasiaka w 1 r. śm.
18.00Nowenna nieustanna; o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Rafała i Renaty Kubiaków z synami w 25 r. ślubu.; o dar Bożego błogosławieństwa dla Anny i Andrzeja Mirosów w 30 r. ślubu i Eugeniusza i Aliny Frelków w 65 r. ślubu.

Czwartek
wielkanocny
21 kwietnia

07.00 – + Jadwigę Ganclerz.
07.30 – + Henryka Zarzyckiego w 14 r. śm.
07.30 – + Andrzeja Kowalewskiego.
17.30 – + Krzysztofa Tybińkowskiego oraz Kazimierę i Stanisława Przybyszów.
17.30 – + Genowefę Dobińską (int. wnuczki Izy).
18.00 – + Stefanię i Ludwika Cichockich
18.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Mariusza i Magdaleny Rogackich z dziećmi w 15 r. ślubu.

Piątek
wielkanocny
22 kwietnia

07.00 – + Jerzego Niewiadomskiego.
07.30 – + Zofię, Władysławę, Zygmunta i Wojciecha Matusiaków i zm. z rodziny.
07.30 – + Annę Zielińską (int. rodz. Zielińskich z Tęgoborzy).
17.30 – + Jerzego Śliwińskiego.
17.30 – + Jerzego Dałka (im.).
18.00 – + Mariannę Dąbrowską.
18.00 – + Józefa Klepczarka.

Sobota
wielkanocna
23 kwietnia

07.00 – + Zbigniewa Walczaka w 3 r. śm.
07.00 – + Krystynę i Jerzego Wiśniewskich.
07.30 – + Mariannę i Feliksa Woźniaków.
07.30 – + Janinę w 1 r. śm. i Eugeniusza Ściborów.
16.00 – ślub: Paweł Jankowski i Marzena Grudzińska.
17.30 – + Alicję i Jerzego Wypychów.
17.30 – + Mieczysława Kaczorowskiego.
18.00 – + Józefa, Stefanię i Wojciecha Sampolskich, Mariusza, Magdalenę i Jerzego Świątczak.

Niedziela
24 kwietnia
Niedziela
Miłosierdzia
Bożego

07.00 – + Annę i Stefana Woźniaków, Marię Plichta i zm. z rodziny.
09.00 – + Edmunda, Kazimierę, Krzysztofa i Hannę Gulazdowskich.
10.30 – + Marka Jarosa.
12.00 – dziękczynno – błagalna w 80 r. ur. Janiny Maciak, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny .
17.30
– Różaniec.
18.00 – + Stanisława Piaskowskiego w 2 r. śm.

Kaplica

11.15 – + Ewę Jaworską, Stanisława, Józefę i Jana Wasińskich, zm. z rodz. Osmolaków.