Intencje mszalne od 24 kwietnia do 1 maja 2022r.

Intencje mszalne od 24 kwietnia do 01 maja 2022r.

Niedziela
24 kwietnia
Niedziela Miłosierdzia
Bożego

07.00 – + Annę i Stefana Woźniaków, Marię Plichta i zm. z rodziny.
09.00 – + Edmunda, Kazimierę, Krzysztofa i Hannę Gulazdowskich.
10.30 – + Marka Jarosa.
12.00 – dziękczynno – błagalna w 80 r. ur. Janiny Maciak, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny. 17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18.00 – + Stanisława Piaskowskiego w 2 r. śm.

Kaplica

11.15 – + Ewę Jaworską, Stanisława, Józefę i Jana Wasińskich, zm. z rodz. Osmolaków.

Poniedziałek
25 kwietnia

07.00 – + Roberta Kamińskiego.
07.00 – + Marka Adamczyka.
07.30 – + Andrzeja Stachurę.
07.30 – + Kazimierza, Franciszka i Stanisławę Rutkowskich oraz Jadwigę, Stanisława i Ewę Michalak
17.30 – + Marka Kubiaka.
17.30 – + Mieczysława Kubackiego
18.00 – + Jerzego Klimuka.
18.00 – + Władysława Stępniaka w 2 r. śm.

Wtorek
26 kwietnia

07.00 – + Andrzeja Pietrusiaka (int. kolegi Tadeusza z Grażyną z Sieradza).
07.30 – + Grzegorza Stuldycha.
07.30 – + Cecylię, Romana, Ryszarda i Zbigniewa Gajewskich (int. Teresy).
17.30 – + Krzysztofa Gulazdowskiego.
17.30 – + Justynę Brzozowską.
18.00 – + Krystynę Kwaśniewską.

Środa
27 kwietnia

07.00 – + Zofię Przybysz.
07.30 – + Marka Lenarda.
07.30 – + Bolesława Bonińskiego.
17.30 – + Teodora Gajewskiego.
17.30 – + Hannę Zwolińską.
18.00Nowenna nieustanna; o dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty Gajda na czas matury.

Czwartek
28 kwietnia

07.00 – + Henrykę Kunikowską.
07.30 – + Elżbietę Sosnowską i Jacka Kleczkowskiego.
07.30 – + Andrzeja Pietrusiaka.
17.30 – + Wojciecha Jana Bogulskiego w 1 r. śm., zm. z rodz. Misztalów i Bogulskich.
17.30 – + Marię Ancerowicz.
18.00 – + Renatę i Aleksandra Zakrzewskich, Teresę i Waldemara Stankowskich.
18.00 – + Teresę Kardasz.

Piątek
29 kwietnia

07.00 – + Grzegorza Bogiel.
07.30 – + Janinę Ciesielską.
07.30 – + Stanisława Czekalskiego.
17.30 – + Katarzynę Stobnicką.
17.30 – + Kazimierę Krysiak.
18.00 – + Jerzego Klimuka (int. kolegów z firmy MARG).
18.00 – + Władysława w 20 r. śm. i Ireneusza Kowalskich.

Sobota
30 kwietnia

07.00 – + Zofię, Małgorzatę i Zygmunta Jankowskich, Stanisława Rydzkowskiego oraz Jerzego Maciągowskiego.
07.30 – + Kazimierę Małkowską.
15.00 – ślub: Tomasz Durmaj i Anna Durmaj.
16.00 – ślub: Daniel Malka i Iga Mrozowicz.
17.30 – + Wiesława Kowalskiego (int. sąsiadów).
17.30 – + Krystynę Werwińską w 14 r. śm. i Krystynę Berlikowską w 13 r. śm.
18.00 – + Henryka w 35 r. śm. i Mariannę Rzymskich; Mariana, Antoninę i Stefana Hipszów oraz zm. z rodz. Kucharskich.

Niedziela
1 maja

07.00 – + Bogusława w 7 r. śm., Feliksa i Józefę Lewandowskich.
09.00 – + Irenę w 2 r. śm., Jana i Wiesława Dąbek oraz zm. dziadków Pawliczaków.
10.30 – + Jana, Urszulę i Jerzego Sobańskich.
12.00 – za parafian.
17.40
– Nabożeństwo majowe.
18.00 – + Stanisława Ryżlaka (greg.)

Kaplica

11.15 – + Annę Śledź w 3 r. śm.