Intencje mszalne od 5 do 12 czerwca 2022r.

Intencje mszalne od 5 do 12 czerwca 2022r.

Niedziela
5 czerwca

07.00 – + Jadwigę i Henryka Klankiewiczów, Zofię i Franciszka Łykowskich.
09.00 – + Wiesława w 12 r. śm. i Jolantę Karasiewicz oraz Władysława w 26 r. śm. i Krystynę Popielarczyk.
10.30 – + Kazimierza Klarzyńskiego, rodziców Klarzyńskich, rodziców Dudków z synami oraz zm. z rodz. Rosiaków i Dudków.
12.00 – za parafian.
17.40
– Nabożeństwo czerwcowe.
18.00 – + Wiesława Falkowskiego, zm. z rodz. Śnieciów i Markiewiczów.

Kaplica

11.15 – + Milenę Łąpieś.

Poniedziałek
6 czerwca

07.00 – + Helenę Rożniatowską.
09.00 – + Władysława Maciejewskiego.
17.30 – + Zofię w 6 r. śm., Piotra i Stanisława Marczaków oraz Tadeusza Woźnickiego.
17.30 – + Honoratę Wasilewską.
18.00 – + Zofię Rosińską (int. pracowników Cukrowni w Dobrzelinie).

Wtorek
7 czerwca

07.00 – + Łukasza i Mariusza Czubińskich.
07.30 – + Annę Ciechomską.
07.30 – + Andrzeja Szczapę.
17.30 – + Teresę Wierzbicką.
17.30 – + Annę Stuldych w 1 r. śm.
18.00 – + Bogdana Pietrzaka w 1 r. śm.
18.00 – + Stanisława i Sabinę Popławskich.

Środa
8 czerwca

07.00 – + Krystynę Pietrzak.
07.00 – + Ryszarda Pankiewicza.
07.30 – + Halinę Żakieta.
07.30 – + Norberta Manycza (int. Koła Żywego Różańca „Rodziców za dzieci”).
17.30 – + Henryka Majtczaka.
17.30 – + Radosława Koziczyńskiego.
18.00Nowenna nieustanna;

Czwartek
9 czerwca

07.00 – + Teresę i Jana Szymańskich oraz Annę i Mirosława Błęckich.
07.30 – + Marzannę Obidowską.
07.30 – + Andrzeja Pietrusiaka.
17.30 – + Sabinę i Andrzeja Pawłowskich.
17.30 – + Stanisława w 2 r. śm., Annę i Jana Kiciaków oraz Jana Szymczaka.
18.00 – + Danutę Jachna.
18.00 – + Hannę Zwolińską.

Piątek
10 czerwca

07.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Pawła i Małgorzaty Urbańskich.
07.30 – + Annę Zielińską
07.30 – + Barbarę Ciechomską.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.
17.30 – + Katarzynę Stobnicką.
17.30 – + Marię Ancerowicz.
18.00 – + Wacławę Kolczyńską.
18.00 – + Jadwigę i Kazimierza Banachowiczów.

Sobota
11 czerwca

07.00 – + Janinę Włudarską.
07.00 – + Kazimierza Jaskułę w 10 r. śm.
07.30 – + Danielę w 20 r. śm., Mirona i Jerzego Żuchowskich, Krystynę Dobrowolską i Andrzeja Sitkiewicza.
07.30 – + Ryszarda Rutkowskiego w 20 r. śm.
16.00 – ślub: Marcin Żelezik i Alicja Niewiadomska .
17.00 – ślub: Bartosz Magajewski i Luisa Cordova.
18.00 – + Henryka Lipigórskiego.

Niedziela
12 czerwca

07.00 – + Annę, Adama i Tomasza Laskowskich oraz Mariannę i Józefa Antoniewiczów.
09.00 – + Ignacego Pankiewicza z żoną Danielę oraz zm. z rodz. Pankiewiczów.
10.30 – + Henryka i Lucynę Woźniaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Zofii i Janusza Russków w 50 r. ślubu
17.40
– Nabożeństwo czerwcowe.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz Wandę i Leona Tomaszewskich, Zbigniewa Patyka, Janinę i Władysława Florczaków oraz Nikodema Czubińskiego.

Kaplica

11.15 – + Jana, Mariannę i Jana Sochalów, Wandę i Eugeniusza Stasiaków, Helenę i Feliksa Popławskich, Jana Kubiaka oraz zm. z rodziny.