Intencje mszalne od 11 do 18 września 2022 r.

Intencje mszalne od 11 do 18 września 2022 r.

Niedziela
11 września

07.00 – + Anatola w 5 r. śm. i zmarłych z rodz. Halamus, Gutowskich i Morawskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
09.00 – + Stanisława Banasiaka w 2 r. śm.
10.30 – + Pawła w 7 r. śm. i Barbarę Ciechomskich oraz Barbarę i Zdzisława Szafran.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Grzegorza i Beaty Kunikowskich w 25 r. ślubu.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Józefa i Grażyny Szymańskich w 40 r. ślubu, Justyny i Roberta Kasińskich w 10 r. ślubu oraz Magdaleny i Michała Pawłowskich w 5 r. ślubu.
17.15 – Nabożeństwo wspominkowe.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz Stefanię Jaskuła (int. chrześniaka Jurka z żoną); Mariana Żylaka, Annę Markwant oraz zm. z rodz. Kozarskich.

Kaplica

11.15 – + Halinę i Stanisława Bogulskich oraz Tadeusza Kowalika.

Poniedziałek
12 września

07.00 – dziękczynna.
07.30 – + Jana Kosmowskiego.
17.30 – + Helenę Rożniatowską (int. Ewy Jankowskiej z rodziną)
17.30 – + Kazimierę w 6 r. śm. i Jana w 26 r. śm. Banasiaków.
18.00 – + Mieczysława Dzięgielewskiego w 3 r. śm.

Wtorek
13 września

07.00 – + Ewę Zdzisławę Krzepisz-Ronningen.
07.30 – + Mariusza Czubińskiego.
07. 30 – + Bogdana Kowalskiego.
17.30 – + Zenona Urbańskiego, Genowefę Rogowską, Bożenę i Henryka Rogulskich, Zofię, Władysława i Wacława Jedwabnych.
17.30 – + Włodzimierza, Janinę i Ryszarda Szcześniaków, Sabinę, Wincentego i Tadeusza Kruków.
18.00 – + Mariannę Pasterską, Henryka i Irenę Kwiatkowskich, Ewę Pietrzak, Teresę Kołodziejską.

Środa
14 września
Święto
Podwyższenia
Krzyża
Świętego

07.00 – + Piotra Wróblewskiego.
07.30 – + Jadwigę Czaja.
07.30 – + ks. Ryszarda Dobosza oraz Kazimierza i Weronikę Doboszów.
17.00 – + Elżbietę Nowicką.
17.30 – + Marka w 3 r. śm., Zofię i Czesława Kondratowiczów.
17.30 – + Feliksa, Janinę i Wandę Jaskułów z rodzicami, Władysława Jarosa z rodzicami oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 W intencjach nowennowych;

Czwartek
15 września
NMP Bolesnej

07.00 – + ks. Arkadiusza Grodzickiego.
07.30 – + Stanisława Florkowskiego.
07.30 – + Wiesława Kozę.
17.30 – + Helenę Rożniatowską.
17.30 – + Andrzeja Matusiaka (int. rodziny Wasiaków)
18.00 – + Helenę, Jana, Stanisława i Jerzego Dałków, Barbarę i Zbigniewa Studzińskich.

Piątek
16 września

07.00 – + Piotra Pietrzaka.
07.00 – + Mariusza Piaskowskiego.
07.30 – + Barbarę Łukaszczyk.
07.30 – + Wojciecha Kuriatę.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 – + Dariusza Stachurskiego.
17.30 – + Janinę Włudarską.
18.00 – + Walentego w 36 r. śm., Henrykę w 8 r. śm., Józefa w 1 r. śm., Stanisława i Stefana Lisieckich.

Sobota
17 września
św. Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego

07.00 – + Katarzynę Stobnicką.
07.00 – + Zbigniewa Pilarskiego.
07.30 – + Tadeusza, Władysławę, Helenę, Ludwikę i Jana Garbaczów.
07.30 – + Józefę Kopeć.
17.30 – + Zofię Przybysz (int. Bożeny Włodarczyk)
17.30 – + Jana Majchrzaka, Jana, Sabinę i Jana Witczaków.
18.00 – + Czesława Kosmalę w 12 r. śm. oraz zmarłych z rodz. Kosmalów i Kubczaków.

Niedziela
18 września
Wspomnienie
św. Stanisława
Kostki

07.00 – + Jana Russka.
09.00 – + Jana i Janinę Wypychów.
10.30 – + Arkadiusza, Zofię, Helenę i Tadeusza Felczaków, Zdzisława Galanta.
12.00 – za parafian.
17.30 – Różaniec w int. dzieci i młodzieży.
18.00 – + Urszulę w 5 r. śm. i Stefana Korpowskich.

Kaplica

11.15 – + Mariana Śniecikowskiego w 4 r. śm.