Ogłoszenia – XXX Niedziela zwykła – 23 października 2022 r

Ogłoszenia – XXX Niedziela zwykła – 23 października 2022 r

 1. Spotkanie Kół Żywego Różańca, dziś o godz. 16.30.
 2. Ofiary składane dziś do puszek, zostaną przeznaczone na potrzeby
 3. Spotkanie Akcji Katolickiej, w środę po wieczornej Mszy św.
 4. Podsumowanie konkursu różańcowego na „najładniejszy różaniec”, odbędzie się w piątek po różańcu. Na karteczkach piszemy numer różańca, na który chcemy oddać głos. Podsumowanie konkursu planszowego, w przyszłą niedzielę po różańcu. Ogłoszenie wyników 31 października.
 5. Przyjmujemy intencje na całoroczną modlitwę za zmarłych, tzw. wypominki. Za zmarłych polecanych w wypominkach, modlimy się przez cały rok w drugą niedzielę miesiąca przed Mszą św. o godz. 18.00, a Msza św. wieczorna jest sprawowana za zmarłych polecanych w wypominkach.
 6. Bardzo proszę, byśmy porządkując groby naszych bliskich, pamiętali o tym, że śmieci należy umieszczać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Zabronione jest wyrzucanie śmieci za ogrodzenie cmentarza. Należy śmieci segregować i ograniczać ich ilość na cmentarzu, który jest miejscem świętym, uświęconym modlitwą i mogiłami naszych
  Proszę również o uzupełnianie opłat cmentarnych.
 7. Po każdej Mszy św., są rozprowadzane kalendarze na 2023 r.
 8. Wszystkich proszę o modlitwę, o zakończenie wojny w Ukrainie i dar pokoju dla świata.
 9. Papieskie intencje: PAŹDZIERNIK
  O Kościół otwarty dla wszystkich: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.