Intencje mszalne od 01 do 08 stycznia 2023 roku.

Intencje mszalne od 01 do 08 stycznia 2023 roku.

Niedziela
1 stycznia 2023
Uroczystość
Świętej Bożej
Rodzicielki

07.00 – + Elżbietę Kicińską
09.00 – + Zofię i Jana Pietrzaków, Andrzeja i Mariannę Brzozowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 – + Mieczysława Kubackiego (im.) oraz Marka, Ryszarda i Helenę Kubiaków.
12.00 – za parafian;
17.30 – Różaniec.
18.00 – + Janinę w 1 r. śm. i Bronisława Ciesielskich.

Kaplica

11.15 – + Rozalię Kranc (int. Pracowników Zakładu EMIT).

Poniedziałek
2 stycznia

07.00 – + Ryszarda Wasińskiego.
07.30 – + Jadwigę Żurawską.
07.30 – + Bernarda Klepczarka.
17.30 – + Danielę, Grażynę, Stanisława i Dariusza Malinkiewiczów.
18.00 – + Ks. Ryszarda Dobosza.

Wtorek
3 stycznia

07.00 – + Henrykę Wojciechowską.
07.30 – + Helenę Żurawik.
07.30 – + Rozalię Kranc.
17.30 – + Teresę i Eugeniusza Kołodziejczyków.
18.00 – + Mariannę, Zofię i Jana Jedwabnych, Jadwigę i Teodora Gajewskich.

Środa
4 stycznia

07.00 – + Janinę Wypych (int. córki Bogusławy).
07.30 – + Andrzeja Matusiaka.
07.30 – + Stefana Dałka.
17.30 – + Zofię w 4 r. śm. i Stanisława Pawłowskich.
18.00 – w int. nowennowych;

Czwartek
5 stycznia

07.00 – + Mieczysława Lewandowskiego.
07.00 – + Wiesława Kowalskiego w 1 r. śm.
07.30 – + Mariana Pawliczaka.
07.30 – + Leszka Zawadzkiego.
17.30 – + Stanisławę Mielczarek (urodzinowa).
18.00 – + Kazimierza Dzięgielewskiego.

Piątek
6 stycznia
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego

07.00 – + Reginę Kublicką (urodzinowa).
09.00 – + Andrzeja, Stanisława i Wandę Błasiaków.
09.00 – + Halinę Żakieta w 1 r. śm.
10.30 – + Jadwigę i Jana Materka.
11.15 – ORSZAK TRZECH KRÓLI (Dom Kultury)
12.00 – Za parafian.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 – + Mariana Gajdę.

Sobota
7 stycznia

07.00 – + Aleksandra Studzińskiego.
07.00 – + Kazimierza Mroziaka w 5 r. śm.
07.30 – + Jerzego Rojewskiego.
07.30 – + Halinę Jóźwiak.
17.30 – + Annę Fabijańską oraz Mariannę i Edwarda Nowickich.
18.00 – + Jadwigę Czaja.

Niedziela
8 stycznia
Niedziela
Chrztu
Pańskiego

07.00 – + Edwarda Kobusa.
09.00 – + Zygmunta w 13 r. śm. i Helenę Gizińskich.
10.30 – + Jerzego Niewiadomskiego w 6 r. śm.
12.00 – za parafian;
16.00 – w int. kandydatów do bierzmowania.
17.20 – Nabożeństwo wypominkowe.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz Halinę i Mirosławę Kafarskie.

Kaplica

11.15 – + Barbarę Zakrzewską w 5 r. śm.