Intencje mszalne od 22 do 29 stycznia 2023 roku.

Intencje mszalne od 22 do 29 stycznia 2023 roku.

Niedziela
22 stycznia

07.00 – + Tadeusza w 11 r. śm., Reginę, Stanisława, Wacława i Bogdana Pietrzaków oraz Janinę i Henryka Popławskich.
09.00 – + Bogusława Popławskiego w 12 r. śm. oraz Anielę Klarzyńską.
10.30 – + Arkadiusza Felczaka, Mariannę i Ludwika Dańczaków oraz Emilię i Józefa Jarosów.
12.00 – w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
17.30 – Różaniec.
18.00 – + Edmunda Lewickiego w 5 r. śm. i Janinę Kiełbasa w 3 r. śm.

Kaplica

11.15 – + Henryka w 30 r. śm. i Zofię Szmytke oraz teściów Rutkowskich.

Poniedziałek
23 stycznia

07.00 – + Mariannę Nowakowską.
07.30 – + Janusza Nogala.
07.30 – + Annę Bernasiak.
17.30 – + Mariannę Trzaskowską.
18.00 – + Jacka Ostrowskiego.

Wtorek
24 stycznia

07.00 – + Jerzego Ustaborowicza.
07.30 – + Annę Wilińską.
07.30 – + Elżbietę Tomaszewską.
17.30 – + Barbarę Jankowską.
18.00 – + Józefa Kozę.

Środa
25 stycznia

07.00 – + Andrzeja Domańskiego.
07.30 – + Leszka Zawadzkiego (int. mieszkańców Pasieki).
07.30 – + Eugeniusza Nowakowskiego.
17.30 – + Helenę i Feliksa Popławskich z rodzicami, Jana, Zofię, Stanisławę i Józefa Kubiaków, Jana, Mariannę i Jana Sochalów, Wandę i Eugeniusza Stasiaków, dusze w czyśćcu cierpiące i Rafała Kubiaka.
18.00 – w int. nowennowych;

Czwartek
26 stycznia

07.00 – + Tadeusza Żuchowicza.
07.30 – + Jadwigę Zięba.
07.30 – + Stefana Dąbrowskiego (int. Klubu Seniora „Ostoja” w Żychlinie).
17.30 – + Ryszarda Wasińskiego (int. rodziny Nasalskich).
18.00 – + Mariana Pawliczaka (int. chrześniaka Jana z rodziną).

Piątek
27 stycznia

07.00 – + Elżbietę Werwińską.
07.30 – + Elżbietę Kicińską.
07.30 – + Jana Kwiatkowskiego.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.30 – + Jana Stachurskiego w 4 r. śm.
18.00 – + Irenę Pasikowską (int. rodziny Markusów).

Sobota
28 stycznia

07.00 – + Janinę Wypych (int. Koła Żywego Różańca).
07.30 – + Zenona Cichockiego w 45 r. śm., Jadwigę i Eugeniusza Bartosiewiczów, Irenę i Janinę Lewickie, Jadwigę i Ignacego Cichockich oraz Antoniego Bartosiewicza.
07.30 – + Karolinę Pietrzak.
17.30 – + Annę i Bolesława Maciaków z dziećmi, Apolonię i Józefa Tomasików z dziećmi, zm. z rodz. Maciaków i Tomasików oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Dziękczynno – błagalna w 74 r. ur. Marianny i 50 r. ur. Jarosława.

Niedziela
29 stycznia

07.00 – + Helenę, Władysławę, Tadeusza, Ludwikę i Jana Garbaczów.
09.00 – + Eugeniusza, Annę, Stanisława, Zofię i Jerzego Salamandra oraz Janinę Kowalczyk.
10.30 – + Franciszka w 29 r. śm., Mariannę i Wandę Kunikowskich.
12.00 – za parafian.
16.30 – Koncert kolęd i pastorałek.
18.00 – + Marka w 2 r. śm., Ryszarda i Helenę Kubiaków, Mieczysława Kubackiego.

Kaplica

11.15 – + Marię Wojciechowską w 3 r. śm.