Intencje mszalne od 14 do 21 maja 2023r.

Intencje mszalne od 14 do 21 maja 2023r.

Niedziela
14 maja

07.00 – + Kazimierza i Lucynę Zarychta oraz Kazimierza Klimczaka z rodzicami.
09.00 – + Mariannę i Czesława Klarzyńskich z rodzicami.
10.30 – Uroczystość Pierwszej Komunii św.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Sebastiana Puternickiego w 18 r. ur.
16.30 – KONCERT ORGANOWY
17.40 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz: Jana Grażkę z rodzicami; rodziców Studzińskich; Eugeniusza i Marcina Moździeżewskich; Stanisława Lisiewicza w 2 r. śm.; Jana i Janinę Gajewskich; Danutę Szymajda w 5 r. śm.; Zofię Machała; Irenę i Pawła Kapes; Walentynę Kaczorowską; Marzenę i Zofię Lewandowskie.

Kaplica

11.15 – + Feliksę w 8 r. śm. i Jana w 11 r. śm. Kozakiewiczów.

Poniedziałek
15 maja

07.00 – + Rafała Kubiaka.
07.30 – + Zofię Kozanecką.
07.30 – + Zofię Lewandowską.
17.30 – + Antoniego, Zofię, Irenę i Stefana Miedziewskich, Grzegorza i Anielę Drobockich, Jerzego Wysockiego oraz zm. z rdz. Klepczarków.
17.30 – + Zofię i Andrzeja Rutkowskich, Zofię i Władysława Ciesielskich.
18.00 – + Zofię i Stanisława Pawłowskich.
19.00 – Msza św. przy kapliczce – Wola Popowa Dolna

Wtorek
16 maja

07.00 – + Marię Kowalską.
07.30 – + Janinę Karpiak (int. syna Piotra).
07.30 – + Barbarę Kwiatkowską.
17.30 – + Jana Załugę w 7 r. śm.
17.30 – + Mieczysława Lewandowskiego.
18.00 – + Zofię, Rocha, Józefa i Łucję Bulskich oraz zm. z rdz. Bulskich i Kurasów.
19.15 – Msza św. przy kapliczce w Chochołowie.

Środa
17 maja

07.00 – + Sylwestrę Kubiak.
07.30 – + Pawła Stachurskiego.
07.30 – + Albinę Gabryelczyk.
17.30 – + Apoloniusza i Martę Zomerfeld.
17.30 – + Jadwigę i Henryka Krankiewicz oraz Zofię i Franciszka Łykowskich.
18.00 – Msza św. w int. nowennowych; dziękczynno – błagalna w 16 r. ślubu Aleksandry i Janusza.
19.15 – Msza św. przy Krzyżu w Rakowcu.

Czwartek
18 maja

07.00 – + Tadeusza Lewaniaka.
07.30 – + Wandę Żylak.
07.30 – + Jadwigę Żuchowicz (int. rdz. Kaczmarków).
17.30 – + Zygmunta Sujeckiego w 11 r. śm.
17.30 – + Jadwigę Zięba.
18.00 – + Annę Bernasiak.

Piątek
19 maja

07.00 – + Elżbietę Krawczyk.
07.30 – + Jadwigę Żuchowicz.
07.30 – + Kazimierza Bonińskiego (int. chrześniaczki Katarzyny).
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.30 – + Stanisława Nowickiego (int. Aleksandry i Krystiana Liwarskich).
17.30 – + Teresę Falkowską w 5 r. śm., Stefana Falkowskiego i Urszulę Zielińską.
18.00 – + Zbigniewa Grabowskiego.
19.00 – Msza św. przy Krzyżu w Zagrobach.

Sobota
20 maja

07.00 – + Marzenę Lewandowską w 1 r. śm.
07.00 – Dziękczynno – błagalna w 70 r. ur. Mieczysława.
07.30 – + Wiktorię Jadwigę Augustyniak.
07.30 – + Włodzimierza Szmigielskiego.
17.30 – + Krystynę i Stanisława Kadziaków (int. córki z rodziną).
17.30 – + Roberta Lisieckiego w 10 r. śm.
18.00 – + Jana Kucharskiego w 25 r. śm.

Niedziela
21 maja

07.00 – + Jerzego Żylaka, Feliksę i Stanisława Jankowskich, Leszka i Sławomira Jankowskich, Helenę Jankowską i Alfredę Kamińską.
09.00 – + Czesława Orlikowskiego, Zofię i Stanisława Orlikowskich.
10.30 – + Irenę i Mieczysława Lewandowskich.
12.00 – Rocznica Pierwszej Komunii św.
17.40 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – + Ignacego w 13 r. śm. i Danielę Pankiewiczów oraz zm. z rdz. Pankiewiczów i Czarneckich.

Kaplica

11.15 – + Ryszarda w 1 r. śm., Dorotę w 2 r. śm. i Jarosława w 18 r. śm. Pankiewiczów.