Intencje mszalne od 21 do 28 maja 2023r.

Intencje mszalne od 21 do 28 maja 2023r.

Niedziela
21 maja

07.00 – + Jerzego Żylaka, Feliksę, Stanisława, Leszka, Sławomira i Helenę Jankowskich oraz Alfredę Kamińską.
09.00 – + Czesława Orlikowskiego, Zofię i Stanisława Orlikowskich.
10.30 – + Irenę i Mieczysława Lewandowskich.
12.00 – Rocznica Pierwszej Komunii św.
17.40 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – + Ignacego w 13 r. śm. i Danielę Pankiewiczów oraz zm. z rdz. Pankiewiczów i Czarneckich.

Kaplica

11.15 – + Ryszarda w 1 r. śm., Dorotę w 2 r. śm. i Jarosława w 18 r. śm. Pankiewiczów.

Poniedziałek
22 maja

07.00 – + Janinę Karpiak.
07.30 – + Kazimierza Kaczmarka.
07.30 – + Natalię Dobosz (int. sąsiadów).
17.30 – + Mariana Filińskiego.
17.30 – + Annę i Bogdana Felczaków.
18.00 – + Jana Wożniaka w 9 r. śm.

Wtorek
23 maja

07.00 – + Ewę Załuga.
07.30 – + Edmunda Gałka (int. mamy).
07.30 – + Kazimierza Dąbrowskiego (int. sąsiadów z bloku M. Konopnickiej 5A).
17.30 – + Elżbietę Ledzion.
17.30 – + Jerzego Warzywodę w 1 r. śm. i zm. z rdz. Warzywodów.
18.00 – + Mirosława Kopyść (int. Tomasza z rodziną).

Środa
24 maja

07.00 – + Iwonę Mrowicką.
07.30 – + Mariana Szymańskiego.
07.30 – + Tomasza Wiśniewskiego.
17.30 – + Emilię Gałek (int. wnuczki Joanny z rodziną).
17.30 – + Jana Igielskiego.
18.00 – Msza św. w int. nowennowych; dziękczynna za przeżyte lata, z prośbą o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Zdzisława oraz Joanny Sobczaków; o dar Bożego błogosławieństwa dla Alicji w 30 r. ur.

Czwartek
25 maja

07.00 – + Stanisława Głogowskiego.
07.30 – + Urszulę i Stefana Korpowskich.
07.30 – + Irenę Świecką.
17.30 – + Edmunda Miętkiewicza (int. Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
17.30 – + Irenę Kryśkiewicz w 9 r. śm. oraz zm. z rdz. Kryśkiewiczów.
18.00 – + Daniela Pokorskiego w 6 r. śm.
18.00 – + Marka Ciesielskiego (int. bratanicy Izabeli z rodziną).

Piątek
26 maja

07.00 – + Jerzego Jaźwińskiego w 3 r. śm.
07.30 – + Piotra Łandę w 1 r. śm.
07.30 – + Natalię Dobosz (int. rdz. Jędrzejczaków). 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.30 – + Janinę i Leona Rutkowskich oraz zm. z rdz. Rutkowskich i Góreckich.
17.30 – + Stanisławę, Kazimierza i Franciszka Rutkowskich, Jadwigę, Stanisława i Zofię Więcków.
18.00 – + Mariannę w 6 r. śm. i Kazimierza Kołodziejskich, zm. z rdz. Ambroziaków i Kołodziejskich.

Sobota
27 maja

07.00 – + Stanisławę w 6 r. śm. i Stanisława Borkowskich.
07.30 – + Stanisława Kozę w 2 r. śm.
07.30 – + Błażeja Krupińskiego.
17.30 – + Zofię w 10 r. śm i Ignacego Cieślaków.
18.00 – + Mariannę i Bolesława Kazimierczaków oraz zm. z rodziny.

Niedziela
28 maja

07.00 – + Tadeusza i Krzysztofa Tybinkowskich.
09.00 – + Helenę i Zygmunta Gizińskich.
10.30 – + Zofię i Wiesława Russek oraz zm. z rdz. Górniaków.
12.00 – za parafian; dziękczynno – błagalna w 1 r. ślubu Martyny i Kamila Pawickich.
17.40 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – + Kazimierza Klarzyńskiego z rodzicami, rodziców Dudków z synami oraz zm. z rdz. Dudków i Rosiaków.

Kaplica

11.15 – + Stanisława w 3 r. śm. i Marka w 28 r. śm. Piaskowskich, Andrzeja Kiełbasę w 12 r. śm