Intencje mszalne od 11 do 18 czerwca 2023r.

Intencje mszalne od 11 do 18 czerwca 2023r.

Niedziela
11 czerwca

07.00 – + Janinę, Tadeusza i Annę Mękalów.
09.00 – + Kazimierza i Jadwigę Banachowiczów.
10.30 – + Henryka i Daniela Lipigórskich oraz Jarosława Ruteckiego.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Dawida i Zofii Wójcik w 7 r. ślubu.
17.40 – Nabożeństwo czerwcowe.
18.00 – + Andrzeja Kajaka w 1 r. śm.; Kazimierza Lewaniaka w 1 r. śm.; Kazimierę, Jana i Józefa Czarneckich; Jana Grażkę z rodzicami, rodziców Studzińskich, Eugeniusza i Marcina Moździerzewskich; Elżbietę i Władysława Tworus; Jana, Janinę, Stanisława i Jana Kuciapskich, Stanisława Pietrzaka, Zofię Zinkiewicz i Jerzego Przybysza.

Kaplica

11.15 – + Kazimierę, Jana, Zbigniewa i Jana Walczaków, Stanisławę i Jana Mareckich oraz Michała Jędrzejczaka.

Poniedziałek
12 czerwca

07.00 – + Jadwigę Żuchowicz.
07.30 – + Iwonę Mrowicką.
07.30 – + Janinę Stanisławską.
18.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla przygotowujących I Ołtarz „Bożego Ciała”.
18.00 – + Jana Igielskiego .

Wtorek
13 czerwca
Wspomnienie
Św. Antoniego

07.00 – + Sylwestrę Kubiak.
07.30 – + Tadeusza Lewaniaka.
07.30 – + Krzysztofa Kubickiego (int. Krystyny, Sławomira i Henryka Bujak z rodziną).
18.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla przygotowujących II Ołtarz „Bożego Ciała”.
18.00 – + Karinę Janiak – Pilarską w 12 r. śm.

Środa
14 czerwca
Wspomnienie
Bł. Michała Kozala

07.00 – + Eugeniusza Krzewickiego
07.00 – + Halinę i Jerzego Jankowskich (int. wnuka Dominika z rodzicami).
07.30 – + Zofię i Józefa Antczaków.
07.30 – + Natalię Dobosz.
18.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla przygotowujących III Ołtarz „Bożego Ciała”.
18.00 – + Stanisława Jędrzejczyka w 2 r. śm.

Czwartek
15 czerwca

07.00 – + Lechosława w 3 r. śm. i Hannę Lewandowskich.
07.30 – + Jacka Ostrowskiego w 1 r. śm., Janinę i Stanisława Ostrowskich, Wiktorię Włodarską, Stanisława Szymańskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.
07.30 – + Szczepana i Katarzynę Jędrzejczaków.
18.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla przygotowujących IV Ołtarz „Bożego Ciała”.
18.00 – + Władysława Tybińkowskiego.

Piątek
16 czerwca
Uroczystość
Najświętszego
Serca Pana Jezusa

07.00 – + Elżbiętę Ledzion.
07.00 – + Halinę Jankowską.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 – + Grażynę Rutkowską.
18.00 – + Rozalię Kranc.

Sobota
17 czerwca
Wspomnienie Niepokalanego
Serca Najśw.
Maryi Panny

07.00 – + Mariusza Piaskowskiego w 2 r. śm.
07.30 – + Stefana i Stanisławę Kwiatkowskich.
07.30 – + Mirosławę Olba.
18.00 – ślub: Marcin Petera i Magdalena Antosik.

Kaplica

17.30 – + Ireneusza Pietrzaka oraz Alinę i Józefa Świątkowskich.
18.00 – + Wandę i Leona Tomaszewskich, Zbigniewa, Patryka, Janinę i Władysława Florczaków oraz Nikodema Czubińskiego.

Niedziela
18 czerwca

07.00 – + Helenę i Zygmunta Gizińskich.
09.00 – + Stanisława Łojka w 5 r. śm., Helenę, Władysława, Leszka, Jerzego i Zygmunta Łojków.
10.30 – + Janinę i Eugeniusza Ściborów.
12.00 – za parafian; dziękczynno – błagalna w 50 r. ślubu Ryszarda i Krystyny.
17.40 – Nabożeństwo czerwcowe.
18.00 – + Wandę Grzybowską w 43 r. śm. i Czesława Grzybowskiego w 17 r. śm.

Kaplica

11.15 – + Jana w 30 r. śm., Mariannę i Jana Sochala, Wandę i Eugeniusza Stasiaków, Helenę i Feliksa Popławkich, Jana Kubiaka oraz zm. z rodziny.