Intencje mszalne od 27 sierpnia do 3 września 2023r.

Intencje mszalne od 27 sierpnia do 03 września 2023r.

Niedziela
27 sierpnia
07.00 – + Zofię, Franciszka i Lucjana Mireckich.
09.00 – + Kazimierza i Sabinę Anuszkiewicz, Annę Wróbel, Barbarę i Henryka Zaręba.
10.30 – + Mariana i Bożenę Czarneckich.
12.00 – za parafian; dziękczynno – błagalna w 40 r. ślubu Elżbiety i Grzegorza z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 – + Annę, Adama i Jadzię Pietrzaków oraz dziadków.
Poniedziałek
28 sierpnia
Św. Augustyna
07.00 – + Ewę Karpiak (int. koleżanki Danuty).
07.30 – + Jerzego i Elżbietę Krawczyków.
17.30 – + Andrzeja Lipińskiego w 3 r. śm.
18.00 – + Stanisława w 5 r. śm., oraz zm. z rodz. Dałków i Petrykowskich.
Wtorek
29 sierpnia
Męczeństwo
św. Jana Chrzciciela
07.00 – Dziękczynno – błagalna w 32 r. ślubu Dariusza i Ewy Jankowskich i w 1 r. ur. Julii.
07.30 – + Stefana i Walerię Kujawa, Cecylię i Wincentego Parzęckich oraz Stanisława Jagniątkowskiego.
17.30 – + Edwarda Sitkiewicza w 11 r. śm.
18.00 – + Mariana Żylaka, Annę Markwant oraz zm. z rodz. Kozarskich.
Środa
30 sierpnia
07.00 – + Mirosławę Olba.
07.30 – + Mariannę Śnieć.
17.30 – + Reginę, Stanisława i Bernarda Sysków.
18.00 – W int. nowennowych;
Czwartek
31 sierpnia
07.00 – + Lucynę Rogacką (int. Oli z mężem).
07.30 – + Rafała Maćczaka.
17.30 – + Jerzego Frontczaka w 11 r. śm., Anielę i Walentego Frontczaków.
18.00 – + Janusza i Jerzego Pankiewiczów.
Piątek
01 września
07.00 – + Zofię w 11 r. śm. i Bronisława Kacprzaków, Jana, Ludwikę i Wandę Pelczar.
07.30 – + Marka Tkacza, Marię i Stefana Werwińskich, Zofię Wasilewską, Annę Światłowską i Elżbietę Werwińską.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.00 – + za poległych w obronie Ojczyzny.
18.00 – + zm. Rodziców Kuciapskich oraz Andrzeja Zarychtę.
Sobota
02 września
07.00 – + Tomasza, Albinę i Józefa Pawłowskich, Helenę i Jana Wnuków.
07.00 – + Roberta Feliniaka w 1 r. śm.
07.30 – + Bronisławę i Wawrzyńca Sobczaków, zm. z rodz. Sobczaków.
07.30 – + Stefanię, Stanisława, Antoniego i Mariannę Lewandowskich oraz Jerzego, Janinę i Adama Dajnowskich.
17.00 – ślub: Marek Nowakowski i Justyna Kónikowska.
18.00 – + Józefa i Annę Majewskich.
Niedziela
03 września
DOŻYNKI
07.00 – + Kazimierę i Jana Józwików.
09.00 – + Anatola Halamusa w 6 r. śm, zm. z rodz. Morawskich, Gutowskich i Halamusów.
10.30 – + Jana Charążkę w 12 r. śm., rodziców Charążków oraz Małgorzatę Stefana i Jana Rutkowskich.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców ul. Łąkowej 13A.
14.00 – MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA ZEBRANE PLONY.
18.00 – + Stefanię, Stefana, Wiesława, Grażynę i Krzysztofa Falkowskich.

Kaplica

11.15 – + Franciszka, Janinę, Franciszka, Stanisława i Stanisławę Russków oraz Józefę i Bronisława Grochowskich.