Ogłoszenia – XXIX Niedziela zwykła – 22 października 2023 r.

Ogłoszenia – XXIX Niedziela zwykła – 22 października 2023 r.

  1. Spotkanie dzieci rocznicowych i ich rodziców, dziś o godz. 11:15 w kaplicy.
  2. Spotkanie Kół Żywego Różańca, dziś o godz. 16.30.
  3. Przyjmujemy intencje na całoroczną modlitwę za zmarłych, tzw. wypominki. Za zmarłych polecanych w wypominkach, modlimy się przez cały rok w drugą niedzielę miesiąca przed Mszą św. o godz. 18.00, a Msza św. wieczorna jest sprawowana za zmarłych polecanych w wypominkach.
  4. Bardzo proszę, byśmy porządkując groby naszych bliskich, pamiętali o tym, że śmieci należy umieszczać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Zabronione jest wyrzucanie śmieci za ogrodzenie cmentarza. Należy śmieci segregować i ograniczać ich ilość na cmentarzu, który jest miejscem świętym, uświęconym modlitwą i mogiłami naszych bliskich. Proszę również o uzupełnianie opłat cmentarnych.
  5. Po każdej Mszy św., są rozprowadzane kalendarze na 2024 r. oraz wkłady do zniczy Caritas.
  6. Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy: PAŹDZIERNIK
    Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.