Wizyta duszpasterska 15-22.01.2024r

Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:

1. 15.01.2024
Poniedziałek
09.30 – Pl. 29 listopada oraz ul. Złota i Zdrojowa – 2 ks.
09.30 – ul. 3-go Maja (od CPN) – 1 ks.
15.30 – ul. Dąbrowskiego (domki jednorodzinne) i ul. Prusa – 1 ks.
15.30 – ul. Waryńskiego 1 i 2 – 1 ks.
2. 16.01.2024
wtorek
09.30 – Pl. Jana Pawła II – 2 ks.
15.30 – ul. Traugutta domki jednorodzinne i oś. Traugutta 1 – 1 ks.
3. 17.01.2024
środa
15.30 – ul. Dąbrowskiego 4 – 3 ks.
4. 18.01.2024
czwartek
09.30 – ul. Wiejska – 1 ks.
09.30 – ul. Blizińskiego – 1 ks.
5. 19.01.2024
Piątek
09.30 – ul. 1-go Maja – 3 ks. (2 od Pl. 29 listopada i jeden od Pasieki)
15.30 – ul. Dąbrowskiego 6 – 3 ks.
6. 20.01.2024
sobota
09.30 – Rakowiec – 1 ks.
09.30 – ul. Sienkiewicza, Reja i Tuwima – 2 ks.
7. 22.01.2024
poniedziałek
15.30 – ul. Łąkowa 11A – 2 ks.