Intencje mszalne od 31 marca do 07 kwietnia 2024 r.

Intencje mszalne od 31 marca do 07 kwietnia 2024 r.

Niedziela
31 marca
Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego
06:00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Wspólnoty parafialnej.
09:00 – + Krystynę i Tadeusza Russków, Irenę i Władysława Białeckich oraz Ireneusza Rajkowskiego.
10:30 – + Bogusława Skalmierskiego, Janinę i Tadeusza Towalskich.
12:00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla mieszkańców bl. Traugutta 9.
18:00 – + Milenę Łąpieś.

Kaplica

11:15 – + Rafała Kozłowskiego w 12 r. śm., Stanisławę Kozłowską oraz Annę i Jana Serwachów.

Poniedziałek
Wielkanocny
1 kwietnia
07:00 – + Ks. Ryszarda Dobosza (1 gr.).
09:00 – + Ryszarda Przybysza w 4 r. śm., Janinę i Weronikę Przybysz.
10:30 – + Antoniego, Stanisławę i Mariannę Ciołkowskich, Jana i Marię Jedlińskich oraz Ks. Henryka Ciołkowskiego.
12:00 – za parafian.
18:00 – + Janinę i Jana Gulińskich, Krystynę i Jana Kaczyńskich.

Kaplica

11:15 – + Stanisławę i Mieczysława Chądzyńskich, zm. z rodz. Chądzyńskich i Jabłońskich.

Wtorek
w oktawie
Wielkanocy

2 kwietnia
07:00 – + Małgorzatę Sobczak.
07:30 – + Alinę Kazimierczyk.
07:30 – + Tadeusza Jaworskiego.17:30 – + Ks. Ryszarda Dobosza (2 gr.).
17:30 – + Czesławę i Stanisława Maciaków, dziadków Maciaków i Pietrusiaków.
18:00 – + Norberta Manycza w 2 r. śm., Tadeusza Manycza, Annę i Tadeusza Koronkiewiczów.

Środa
w oktawie
Wielkanocy
3 kwietnia

07:00 – + Krystynę Zarychta.
07:30 – + Romana Ledziona.
07:30 – + Zofię Murawską (int. Agnieszki z rodziną).
17:30 – + Ks. Ryszarda Dobosza (3 gr.).
17:30 – + Jakuba Szymańskiego w 3 r. śm.
18:00 – w int. nowennowych;
Czwartek
w oktawie
Wielkanocy

4 kwietnia
07:00 – + Feliksa, Janinę, Wandę i Daniela Jaskułów, Marka Bielińskiego, Władysława Jarosa z rodzicami oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
07:30 – + Marka Cieślaka.
07:30 – + Irenę Świecką.
17:30 – + Jana Szymczaka w 11 r. śm., Annę, Jana i Stanisława Kiciaków.
17:30 – + Ks. Ryszarda Dobosza (4 gr.).
18:00 – + Leszka Garstkę.
Piątek
w oktawie
Wielkanocy

5 kwietnia
07:00 – + Reginę Grzelak.
07:30 – + Jacka Kuźnickiego w 21 r. śm. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17:30 – + Stanisława Jóźwika.
17:30 – + Ks. Ryszarda Dobosza (5 gr.).
18:00 – + Józefa, Władysławę i Wawrzyńca Marciniaków oraz Mariannę i Jana Kowalskich.

Sobota
w oktawie
Wielkanocy
6 kwietnia

07:00 – + Ks. Ryszarda Dobosza (6 gr.).
07:30 – + Wiesława Przybysza (int. wnuka Adama z rodziną).
07:30 – + Bożenę Jankowską w 3 r. śm.
17:30 – + Stanisława Rydzkowskiego i Jerzego Maciągowskiego.
17:30 – + Józefa Jarosa w 22 r. śm., Kazimierza Jarosa, rodziców Jarosów i Felczaków.
18:00 – + Krystynę w 15 r. śm., Zofię i Edwarda Kowalczyków oraz Edwarda Ostrowskiego
Niedziela
7 kwietnia
Święto
Miłosierdzia
Bożego
07:00 – + Ks. Ryszarda Dobosza (7 gr.).
09:00 – + Mariannę, Jana, Lucjana, Bolesława i Mariannę Ciołkowskich oraz Helenę, Władysława i Marię Kowalskich.
10:30 – + Helenę i Stanisława Białkowskich oraz Stanisława i Józefę Błasiaków.
12:00 – za parafian. 17.40 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18:00 – + Zofię w 13 r. śm. i Władysława Morga oraz Grażynę Misztal.

Kaplica

11:15 – + Kazimierę, Jana, Stanisława i Zdzisława Walczaków oraz Franciszkę i Stanisława Kowalskich.