Intencje mszalne od 7 do 14 kwietnia 2024 r.

Intencje mszalne od 7 do 14 kwietnia 2024 r.

2 Niedziela
wielkanocna

7 kwietnia
Święto
Miłosierdzia
Bożego
07:00 – + Ks. Ryszarda Dobosza (7 gr.).
09:00 – + Mariannę, Jana, Lucjana, Bolesława i Mariannę Ciołkowskich oraz Helenę, Władysława i Marię Kowalskich.
10:30 – + Helenę i Stanisława Białkowskich oraz Stanisława i Józefę Błasiaków.
12:00 – za parafian. 17.40 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18:00 – + Zofię w 13 r. śm. i Władysława Morga oraz Grażynę Misztal.

Kaplica

11:15 – + Kazimierę, Jana, Stanisława i Zdzisława Walczaków oraz Franciszkę i Stanisława Kowalskich.

Poniedziałek
8 kwietnia
Uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego
07:00 – + Mirosławę Wawrzyniak.
07:30 – + Leokadię Blus w 1 r. śm.
17:30 – + Ks. Ryszarda Dobosza (8 gr.).
17:30 – + Jadwigę w 10 r. śm., Mariana i Zbigniewa Maciejewskich.
18:00 – + Wojciecha w 2 r. śm. i Reginę Tomaszewskich.
Wtorek
9 kwietnia
07:00 – + Ks. Arkadiusza Grodzickiego w 2 r. śm.
07:30 – + Ryszarda w 2 r. śm., Dorotę w 3 r. śm. i Jarosława w 19 r. śm. Pankiewiczów.
07:30 – + Marka Zakrzewskiego (int. bratanicy Marty z rodziną).
17:30 – + Ks. Ryszarda Dobosza (9 gr.).
17:30 – + Jerzego Lewańskiego w 1 r. śm.
18:00 – + Jadwigę i Kazimierza Materka, Elżbietę Szymańską, Władysławę i Jerzego Materka, Franciszkę i Franciszka Bartosiaków oraz dzieci Bogusię, Jacka i Małgosię.
Środa
10 kwietnia
07:00 – + Teresę Ledzion.
07:30 – + Małgorzatę Olszewską.
07:30 – + Irenę Dutkowską.
17:30 – + Krystynę w 18 r. śm. i Jana Jaźwińskich
17:30 – + Ks. Ryszarda Dobosza (10 gr.).
18:00 – w int. nowennowych; o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Marysi z okazji 6 r. ur.; o zdrowie dla Marzeny.
Czwartek
11 kwietnia
07:00 – + Halinę Rzepecką.
07:30 – + Annę w 2 r. śm. i Waldemara w 33 r. śm. Ciechomskich.
07:30 – + Halinę Głuszcz.
17:30 – + Barbarę i Henryka Jońskich.
17:30 – + Ks. Ryszarda Dobosza (11 gr.).
18:00 – + Mariannę Pasterską w 3 r. śm., Irenę w 26 r. śm. i Henryka Kwiatkowskich, Ewę Pietrzak oraz Teresę Kołodziejską.
Piątek
12 kwietnia
07:00 – + Andrzeja Kwaśniewskiego.
07:30 – + Włodzimierę Zarzycką.
07:30 – + Marylę, Kazimierza, Włodzimierza i Honoratę Pastusiaków
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17:30 – + Ryszarda w 12 r. śm., Janinę i Czesława Józwiaków, Antoninę i Bronisława Ziółkowskich.
17:30 – + Henryka Mirosława Dzięgielewskiego w 13 r. śm.
18:00 – + Ks. Ryszarda Dobosza (12 gr.).
Sobota
13 kwietnia
07:00 – + Ks. Ryszarda Dobosza (13 gr.).
07:30 – + Andrzeja w 3 r. śm. i Roberta Piórkowskich oraz Janinę, Henryka i Włodzimierza Kurachów.
07:30 – + Jana Zająca.
17:30 – + Feliksę Badzyńską (int. córki Bożeny z rodziną).
17:30 – + Karinę Kłoszewską i Lecha Koryckiego.
18:00 – + Tadeusza w 9 r. śm., Zbigniewa, Stanisława, Stanisławę i Wandę Czerbniaków.
3 Niedziela
wielkanocna

14 kwietnia
07:00 – + Ks. Ryszarda Dobosza (14 gr.).
09:00 – + Karolinę w 10 r. śm., Stefana, Stanisława i Konrada Więcków.
10:30 – + Rafała Kubiaka (int. synów).
12:00 – za parafian. 17.40 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18:00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz Roberta Majchrzaka; Adriana Wasielewskiego; Natalię Skublak.

Kaplica

11:15 – + Leszka Kowalika w 10 r. śm. z rodzicami Alfredą i Józefem.