Intencje mszalne od 9 do 16 czerwca 2024r.

Intencje mszalne od 9 do 16 czerwca 2024r.

10 Niedziela zwykła
09 czerwca
07:00 – + Stefanię i Jana Russków.
09:00 – + Alinę, Ryszarda i Jana Cieślaków oraz Annę i Jana Serenda.
10:30 – + Józefę i Walentego Sobańskich oraz Halinę Sitkiewicz.
12:00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla mieszkańców oś. Traugutta 11.
17:30 – Nabożeństwo czerwcowe.
18:00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz: Karinę Janiak – Pilarską; Henryka Grzegorza Sabiniaka w 1 r. śm.; Edwarda i Janinę Kobus; Wiesława Falkowskiego, Janinę i Franciszka Śnieć; Henryka i Lucynę Woźniaków; Wandę i Zygmunta Rudnickich; Grażynę, Ryszarda i Pawła Krysiaków, Andrzeja Podradzińskiego oraz dziadków Białkowskich.Kaplica11:15 – + Jana, Zbigniewa, Jana i Kazimierę Walczaków, Jana i Stanisławę Mareckich oraz Michała Jędrzejczaka.

Poniedziałek
10 czerwca

07:00 – + Małgorzatę Sobczak.
07:30 – + Jadwigę Jakubowską w 2 r. śm.
07:30 – + Jana i Janinę Kraśkiewiczów, Piotra, Józefę, Władysława i Anastazję Dobrzyńskich.
17:30 – + Adelę Zagórowską (int. sąsiadów).
17:30 – + Michała Ostrowskiego (int. rodz. Maciejewskich z Tych).
18:00 – + Stanisława w 4 r. śm., rodziców Annę i Jana Kiciaków oraz Jana Szymczaka.
Wtorek
11 czerwca
07:00 – + Wiesława Józwika.
07:30 – + Błażeja Krupińskiego.
07:30 – + Zbigniewa Tomaszewskiego.
17:30 – + Kazimierza Jaskułę w 12 r. śm. oraz rodziców i teściów.
17:30 – + Henryka i Daniela Lipigórskich oraz Jarosława Ruteckiego.
18:00 – + Kazimierza i Jadwigę Banachowiczów.
Środa
12 czerwca
07:00 – + Teresę i Jana Szymańskich, Annę i Mirosława Błęckich.
07:30 – + Jadwigę Wasilewską.
07:30 – + Teresę Homka (int. rodz. Wójcików).
17:30 – + Romana Ledziona.
17:30 – + Kazimierza Lewaniaka w 2 r. śm.
18:00 – w int. nowennowych; o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla uczestników pielgrzymki na Górę Św. Anny; o opiekę Matki Bożej nad Franiem i Stasiem.
Czwartek
13 czerwca
07:00 – + Mścisława Skowrońskiego.
07:30 – + Annę i Tadeusza Banasiaków.
07:30 – + Wiktorię Bryk.
17:30 – + Jadwigę Jancerowicz (int. mieszkańców Pasieki).
17:30 – + Feliksę Badzyńską.
18:00 – + Mariannę i Aleksandra Banasiaków oraz Helenę Błasiak.
18:00 – + Mariannę, Józefa i Mieczysława Błasiaków (int. wnuczki Doroty).

Piątek
14 czerwca

07:00 – + Jerzego Ciężarka.
07:30 – + Jacka w 2 r. śm. i Stanisława Ostrowskich, Mirosławę Rywczak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
07:30 – + Pawła Szczepaniaka.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17:30 – + Michała Ostrowskiego (int. babci Sabiny).
17:30 – + Włodzisławę w 4 r. śm. i Stanisława w 8 r. śm. Furmanów.
18:00 – + Zofię i Józefa Antczaków.
Sobota
15 czerwca
07:00 – + Lechosława w 4 r. śm. i Hannę Lewandowskich.
07:30 – + Zygmunta, Zofię i Małgorzatę Jankowskich z rodzicami i rodzeństwem oraz Stanisława Rydzkowskiego.
07:30 – + Wojciecha Tygielskiego.
16:00 – ślub: Marek Kaźmierczak i Ewa Słupecka.
17:30 – + Wandę i Leona Tomaszewskich, Zbigniewa Patyka, Janinę i Władysława Florczaków oraz Nikodema Czubińskiego.
18:00 – + Jana Sochalę z rodzicami, Wandę i Eugeniusza Stasiaków, Helenę i Feliksa Popławskich, Jana i Rafała Kubiaków.
11 Niedziela zwykła
16 czerwca
07:00 – + Helenę i Zygmunta Gizińskich.
09:00 – + Czesława Orlikowskiego w 16 r. śm., Janinę i Władysława Karbowiaków.
10:30 – + Władysławę i Stanisława Włodarczyków.
12:00 – za parafian; w int. mieszkańców Traugutta 12. 17:30 – Nabożeństwo czerwcowe.
18:00 – + Jana i Wiesławę Grażka z rodzicami, rodziców Studzińskich oraz Eugeniusza i Marcina Moździerzewskich.

Kaplica

11:15 – + Ireneusza Pietrzaka, Alinę i Józefa Świątkowskich.